Thursday, October 8, 2009

langkah-langkah membuat blog pada blogger online

1.kita harus mempunyai account email terlebih dahulu
2.masuk ke http://blogspot.com
3.pilih create blog baru
4.isi data diri dan alamat email pada kotak yang telah disediakan
5.pilih save

No comments:

Post a Comment